Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được sự quan trọng của các dữ liệu cá nhân (Khách Hàng). Cho nên, ngoài những thông tin cần thiết cho việc xử lý “Đơn đặt hàng” thì chúng tôi hoàn toàn không thu cập thêm bất kì thông tin nào. Với những dữ liệu cá nhân mà bạn (Khách Hàng) đã giao phó cho Chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm là quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (Khách Hàng) đúng cách.

SHOP LAMDEP60 THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ ?

 1. Dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc xử lý “ĐƠN ĐẶT HÀNG”;
  • Họ tên (Khách Hàng)
  • Email (Không bắt buộc)
  • Địa chỉ (thanh toán & nhận hàng)
  • Số điện thoại di động
 2. Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của Chúng tôi;
 3. Khi bạn cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;
 4. Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;

CHÚ Ý: Thông tin bạn (Khách Hàng) cung cấp cần phải chính xác, vì nó liên quan đến việc “Vận Chuyển” hàng hóa, “Thanh Toán” hoặc “Đổi Trả“.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?

 1. Để xác nhận và/hoặc xử lý yêu cầu đặt hàng/giao dịch của bạn (Khách Hàng) với Chúng tôi;
 2. Để quản lý, vận hành, cung cấp, vận chuyển và/hoặc quản trị việc chăm sóc Khách Hàng;
 3. Cải thiện trải nghiệm của bạn (Khách Hàng) khi mua/sử dụng sản phẩm của chúng tôi;
 4. Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch/đơn hàng;
 5. Để đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm nhất định và thông báo cho bạn về những vấn đề liên quan/cần thiết theo từng trường hợp;

SHOP LAMDEP60 CÓ CHIA SẼ THÔNG TIN CÁ NHẬN CỦA BẠN VỚI BÊN THỨ BA HAY KHÔNG?

! Thông tin cá nhận của bạn (Khách Hàng) đã cung cấp sẽ được gửi trực tiếp đến NCC/NPP chính hãng để sử dụng trong quá trình xem xét, tư vấn, xác nhận, vận chuyển sản phẩm/khiếu nại/yêu cầu/giao dịch của chính bạn (Khách Hàng). Ngoại trừ những trường hợp sử dụng đến các dịch vụ giao hàng bên ngoài (Bên thứ ba).

CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN (KHÁCH HÀNG) ĐÃ DÀNH THỜI GIAN XEM QUA CHÍNH SÁCH “BẢO MẬT THÔNG TIN” CỦA CHÚNG TÔI!